Prinsjesdag voor Zeeland

Wat brengt Prinsjesdag voor Zeeland? Niet veel opbeurend nieuws. De provincie moet het met minder geld doen, bovenop de al eerder afgesproken bezuiniging. Verder reserveert het kabinet geld voor een nieuwe kerncentrale en bezuinigt het op onderhoud van vaarwegen. Een overzicht. 

  • De provincie Zeeland krijgt vanaf 2012 acht ton minder van het Rijk. Zeeland moest al negen miljoen euro bezuinigen. Dat kwam door de nieuwe verdeling van het provinciefonds; een fonds met belastinggeld van het Rijk. Provincies krijgen elk jaar geld uit het fonds om een deel van hun uitgaven te betalen. De korting van acht ton komt daar bovenop. Afhankelijk of uitgaven van het Rijk stijgen of dalen, bewegen de rijksbijdragen aan gemeente- en provinciefonds mee. Hoe de provincie de bezuiniging gaat opvangen is nog niet bekend. De begroting van Zeeland omvat 362 miljoen euro. Daarin zitten bedragen van het Rijk voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Voor de provincie is 90 miljoen beïnvloedbaar.
  • Het kabinet maakt geld vrij voor een vergunningstraject voor de bouw van een tweede kerncentrale. Voor dit jaar is 7,9 miljoen euro gereserveerd. In 2012 gaat het om 15,9 miljoen in 2013 om 18,7 miljoen. Het kabinet wil graag dat er minstens één nieuwe kerncentrale bij komt. Hoewel het kabinet geen directe voorkeur heeft uitgesproken voor Borssele, ligt het wel voor de hand dat een tweede kerncentrale daar komt. Immers, de huidige eigenaar vaan de kerncentrale in Borssele wil een vergunning aanvragen voor de bouw van een tweede centrale. Ze heeft daarvoor ook al een locatie op het oog (schuin tegenover de huidige centrale). Bovendien is in Borssele het draagvlak onder de bevolking voor een tweede centrale groter dan elders in het land. In de miljoenennota staat ook dat de kosten van het traject in een later stadium bij de vergunningsaanvrager kunnen worden neergelegd.
  • De vergunningaanvraag voor het langer open blijven van de huidige kerncentrale Borssele tot eind 2033 vergt in 2012 veel inzet. Regelgeving voor nucleaire veiligheid en beveiliging wordt in 2012 geactualiseerd en ingevoerd.
  • Doordat de kerncentrale in Borssele langer openblijft moet ook worden gezorgd dat er voldoende capaciteit is bij de Covra in Vlissingen om radio-actief afval op te slaan.
  • Voor komend jaar staat op het programma het voorbereiden van een vergunningsaanvraag door Covra voor de noodzakelijke uitbreiding van de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval.
  • Op het baggeren van vaarwegen in de Oosterschelde, Haringvliet, Hollandsche IJssel en de Brabantse en midden-Limburgse kanalen wordt fors bezuinigd. Een reeks van maatregelen zorgt ervoor dat het ministerie komend jaar 1 miljard euro extra bezuinigt op beheer en onderhoud van (vaar)wegen. Zo zal fors worden bespaard op onderhoud van bermen langs wegen en de taluds van vaarwegen. Ook de walvoorzieningen voor schippers, zoals ligplaatsen, steigers, meerpalen en walstroom worden kritisch bezien en het onderhoud ervan wordt versoberd.
  • Het versterken van de dijken langs de Ooster- en de Westerschelde valt bijna 50 miljoen euro goedkoper uit. Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt. Dit is nodig om Zeeland en andere delen van Nederland te beschermen tegen overstromingen. Langs de Oosterschelde wordt 175 kilometer dijk aangepakt, langs de Westerschelde 150 kilometer. De dijken worden versterkt door ze te bekleden met steen of beton: steenbekleding. De huidige bekleding voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Sinds 1997 versterkt Rijkswaterstaat de dijken samen met de Zeeuwse waterschappen. In 2015 moet al het werk zijn afgerond. De uitvoering van het werk valt goedkoper uit dan gedacht, zodat het ministerie de begroting heeft bijgesteld. De kosten vallen nu uit op 836 miljoen euro.
  • Het kabinet besluit volgend jaar hoe de Grevelingen gezond gemaakt moet worden en of er een getijdencentrale in de Brouwersdam en een schutsluis moeten komen. Daarmee loopt het besluit een jaar vertraging op. 
  • Voor de zomer al aangekondigd, maar nu nog eens fier bevestigd. In het najaar moeten Nederland en Vlaanderen een akkoord sluiten over de aanleg van een diepe zeesluis bij Terneuzen. 
  • De aanleg van het natuur- en recreatieplan Perkpolder loopt een jaar vertraging op. Het is niet in 2014 maar in 2015 klaar. Op de informatieborden wordt dat al vermeld.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s