‘Wij houden onze bezwaren’

CDA-Kamerlid Ad Koppejan uit Zoutelande heeft zich vandaag in de fractievergadering, samen met Kathleen Ferrier, bereid verklaard het nieuwe kabinet een kans te geven. Hieronder zijn officiële verklaring.

CDA-Tweede Kamerfractie

Kathleen Ferrier

Ad Koppejan

Den Haag, 5 oktober 2010

Beste collega’s,

Dit is een handreiking om de verschillen binnen partij en fractie te overbruggen. Zoals een meerderheid voor een kabinet-met-gedoogsteun-van-de-PVV is, is een substantiële minderheid minstens zo gemotiveerd tegen, zoals op het partijcongres in Arnhem is gebleken.

Wij behouden onze bezwaren tegen politieke samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Maar we hebben ook diverse malen aangegeven dat wij bij onze definitieve standpuntbepaling rekening zullen houden met de uitspraken van het congres. En dat congres heeft met tweederde meerderheid groen licht gegeven voor een VVD/CDA-coalitie, gedoogd door de PVV.

Wij hebben besloten om, conform de meerderheidsopvatting van het congres, de totstandkoming van een kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, in de Kamer niet te blokkeren. Wij zullen samen met jullie dit kabinet op haar daden beoordelen. Dit vraagt wel dat ook aan de opvattingen en bezwaren van de duidelijke en herkenbare minderheid binnen onze partij recht wordt gedaan, ook binnen onze fractie.

Dat vergt inkleuring van het beleid, in christen-democratische zin.

Dat vergt politieke ruimte.

Dat vergt eenheid in verscheidenheid.

Wij willen daar graag gezamenlijk met jullie vorm aan geven.

In lijn met de christen-democratische visie zal de politieke inkleuring zich vooral toespitsen op het kleurrijke, duurzame en sociale gehalte van het regeringsbeleid. Dat vergt een eigen, herkenbare speelruimte voor het opereren van de fractie binnen coalitie en Kamer.

Kleurrijk, duurzaam en sociaal is het profiel waaraan wij als christen-democratische volksvertegenwoordigers binnen en buiten de Kamer gestalte willen geven.

• Kleurrijk – om te beklemtonen dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen.

• Duurzaam – om te beklemtonen dat wij ook verantwoordelijkheid dragen voor toekomstige generaties en dat wij daarom in harmonie met de natuur moeten leven. Juist dan komt het aan op concrete daden. Daarom vinden wij een goede, brede en internationale invulling van de in de duurzaamheidsparagraaf genoemde Green Deal van groot belang en verdient genoemde – transitie naar duurzame energie prioriteit.

• Sociaal – om te beklemtonen dat iedere mens telt, ver weg en dichtbij. Wij kunnen het ons niet permitteren mensen aan de kant te laten staan. Iedereen moet meedoen: participatie. Waarbij ook de innovatie van onze economie van belang is.

Tegen deze achtergrond willen wij samen de in het regeer- en met name gedoogakkoord vastgelegde beleidsvoornemens kritisch beoordelen op hun uitwerking. In het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen en betrekking hebben op bescherming van huwelijk en gezin, ook in internationaal verband. Wij gaan er van uit dat maatregelen, gericht op het uitbannen van misbruik en misstanden, er niet toe zullen leiden dat mensen ongelijkwaardig behandeld worden. Mocht bij de concrete uitwerking het tegendeel blijken, dan zullen wij daartegen gerichte Kameruitspraken ondersteunen.

Het gaat er nu om als fractie in eenheid elkaar enige ruimte te geven. Zoals wij besloten hebben ruimte te geven aan de totstandkoming en het functioneren van deze regeringscombinatie conform de wens van de congresmeerderheid, zo verwachten wij ook ruimte te krijgen om politiek gestalte te geven aan de bezwaren van een substantiële congresminderheid.

Laat de ruimhartigheid waarmee de fractie recht doet aan tweederde meerderheid én eenderde minderheid in het congres, landelijk doorwerken in ons CDA: eenheid in verscheidenheid.

Zo zijn onze voorstellen bedoeld: als een handreiking.

Met vriendelijke groeten,

Kathleen Ferrier

Ad Koppejan

Verklaring van de CDA Tweede Kamerfractie

De CDA Tweede Kamerfractie beschouwt de uitkomst van het partijcongres als de basis om in gezamenlijkheid verder te gaan. Net als de leden afgelopen zaterdag zal ook de fractie vandaag schouder aan schouder verder gaan op basis van de CDA beginselen.

Het congres heeft de resolutie van het partijbestuur aangenomen. De fractie zal met deze uitslag aan de slag gaan door het formatieproces voort te zetten en af te ronden met de vorming en het functioneren van een minderheidskabinet van CDA en VVD, waaraan parlementaire steun zal worden gegeven door de PVV. Ad Koppejan en Kathleen Ferrier zullen bij de uitwerking van het regeerakkoord in het bijzonder voorstellen in het gedoogakkoord op hun uitwerking beoordelen of zij recht doen aan de intenties van het CDA bij het sluiten van het regeerakkoord. Dit geldt voor de gehele fractie en dat betekent dat de 21 leden van de fractie steun zullen geven aan de uitvoering van het regeerakkoord.

Een gewichtige minderheid van het congres heeft zich uitgesproken tegen deze politieke samenwerking. De gehele fractie ziet het als haar opdracht om naast de meerderheid ook de minderheid te vertegenwoordigen.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s