De worsteling van Koppejan

De onderhandelingen over een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV gaan door. Fractievoorzitter Maxime Verhagen zegt er op te vertrouwen dat hij de bezwaren in zijn fractie tegen samenwerking met de PVV kan wegnemen. Eén van de bezwaarmakers is Ad Koppejan uit Zoutelande. Waarom worstelt hij met de samenwerking?

Dit is een samenvatting van een verhaal dat ik schreef voor de PZC. Het is op 9 september gepubliceerd.

Dissident voelt hij zich helemaal niet. Tweede Kamerlid Ad Koppejan uit Zoutelande gruwelt van het woord. Hij ziet zichzelf als bezwaarmaker. Ineens is hij een Kamerlid met onverwacht veel macht.

De normaal zo toegankelijke Koppejan houdt nu een mediastilte. Al verbrak hij die maandag 8 september tijdelijk door te twitteren dat hij weinig vertrouwen heeft in een nieuw kabinet. Alle kranten, radio- en televisieprogramma’s willen hem spreken. Maar Koppejan weigert. Afspraak met de fractie. Die wil verder met de onderhandelingen over de vorming van een kabinet met de VVD, met gedoogsteun van de PVV.

Voor de tweede keer ligt Ad Koppejan dwars. Tot het laatst toe streed hij tegen ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws- Vlaanderen. Na een lange discussie besloot de CDA-fractie uiteindelijk het verzet op te geven. Koppejan bleef daardoor met lege handen staan. Nu ligt hij weer dwars. Zeeuwse koppigheid?

Het gaat veel verder dan dat. Alles wijst erop dat de beoogde samenwerking met de PVV in een nieuw kabinet in zijn ziel snijdt. Ad Koppejan heeft zich laten kennen als een christelijk-sociaal Kamerlid. Op zijn website schrijft hij: ‘Vanuit mijn christelijke levensovertuiging vind ik dat je niet alleen voor jezelf leeft. We hebben als mensen een belangrijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving. Dat geeft werkelijk zin aan ons leven’.

Vanuit die opvatting moet een regering binden, zeker in tijden van crises. En een premier moet er zijn voor alle Nederlanders. Daarin past niet een coalitiepartner die een grote groep Nederlanders negatief bejegent. Koppejan ziet de islam als een religie, terwijl de PVV de islam ziet als politieke ideologie. Dat is een fundamenteel verschil. In zijn visie op de maatschappij spelen begrippen als solidariteit en rentmeesterschap een belangrijke rol. Zo bezien zal de wijze waarop PVV-leider Geert Wilders politiek bedrijft Koppejan tegen de borst stuiten. Niet dat hij zichzelf rekent tot de linker-vleugel van het CDA. Maar de stijl van de PVV gaat in tegen zijn mensbeeld.

Koppejan lijkt ook te vrezen dat Wilders straks een eigen uitleg kan geven aan gemaakte afspraken. Strengere eisen aan inburgering om kansen voor nieuwkomers te vergroten, kunnen door Wilders worden vertaald als een maatregel om moslims te weren en de islamisering tegen te gaan. Wilders neemt geen regeringsverantwoordelijkheid, maar kan wel continu zeggen wat hij vindt.

VVD-leider Mark Rutte denkt niet dat deze situatie de regering instabiel maakt. Maar Koppejan zal dat anders zien. Hoewel Koppejan op de lijn zit van Ab Klink, zal hij niet zomaar opstappen. Want dan ben je weg als politicus, zal hij zich beseffen. Dan kun je niets meer doen voor de mensen die op jou hebben gestemd. Of voor de regio Zeeland. Dat zal voor hem een cruciale afweging zijn om niet op te geven en het eindresultaat af te wachten. Al zal het lastig blijven om dat resultaat te rijmen met zijn visie op maatschappij en politiek.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Analyse

Een Reactie op “De worsteling van Koppejan

  1. Toon

    Jammer dat Koppejan deze kans niet aangrijpt om alsnog de ontpoldering van de Hedwige ongedaan te maken.

    Wanneer het CDA dit als eis inbrengt verwacht ik geen grote tegenstand van PVV en VVD.

    Hij zou zich daarmee verdienstelijker maken dan met bezorgd te zijn over zaken die elders geborgd zijn en niet door Wilders met zijn 21 zetels kunnen worden veranderd….

    In mijn opinie stelt hij zich voor de tweede keer slap op. Eerst door akkoord te gaan met de ontpoldering en nu door niet relevante bezwaren te uiten. Wat hebben wij als Zeeuwen aan zo’n volksvertegenwoordiger? Helemaal niets toch?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s