Kandidatenlijst PVV (update)

De Partij voor de Vrijheid heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt. Ook op deze lijst prijken geen Zeeuwen. Inmiddels is de tekst van de eerste kandidatenlijst het een en ander veranderd, omdat een aantal kandidaten in opspraak is geraakt. 

Zo is de nummer vijf Gidi Markuszower in 2008 opgepakt voor wapenbezit. Het Openbaar Ministerie heeft de Amsterdamse ondernemer daarvoor echter niet vervolgd. Markuszower geeft toe dat hij een vuurwapen bij zich had bij de viering van zestig jaar Israël in de RAI in Amsterdam. Daar was hij beveiliger. Volgens Markuszower overtrad hij slechts de vervoersrestrictie. Inmiddels heeft hij zich als kandidaat teruggetrokken.

Kandidaat nummer negen, Mellony van Hemert, is volgens de PVV psychologe. Bij BIG, de registratie voor zorgverleners, komt zij echter niet voor. Maandag meldde de partij nog dat zij was gepromoveerd op het onderwerp kindermishandeling. Die zin is inmiddels van de website weggehaald. Ook zij heeft zich teruggetrokken als kandidaat.

Waarschijnlijk heeft de PVV zelf ook fouten gemaakt bij de aankondiging van de kandidaten. Zo stond bij de nummer 23 op de PVV-lijst, oud-atleet James Sharpe, maandag te lezen ‘nog steeds Nederland recordhouder horden’. Later is dat veranderd in ‘oud-Nederlands recordhouder horden’. Sharpe heeft volgens het tijdschrift HP/De Tijd op 4 augustus 1998 de snelste tijd (13.95 seconden) gevestigd op de 110 meter hordelopen in Boedapest. Maar hij deed dat in de leeftijdscategorie 35-39 jaar.

Auke Zijlstra (nummer 28) is volgens de PVV-lijst ‘topambtenaar’ op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens zijn eigen cv op netwerksite LinkedIn is Zijlstra echter ‘coördinerend beleidsmedewerker’. Topambtenaar ben je pas in het hogere échelon, van het kaliber directeur-generaal of secretaris-generaal. De PVV heeft nog niet gerageerd.

Hieronder de kandidatenlijst zoals de PVV die aanvankelijk op de website publiceerde.

1. Geert Wilders

2. Fleur Agema

3. Lilian Helder

4. Raymond de Roon

5. Martin Bosma

6. Sietse Fritsma

7. Teun van Dijck

8. Louis Bontes

9. Dion Graus

10. Richard de Mos

11. Hero Brinkman

12. Eric Lucassen

13. Roland van Vliet

14. Johan Driessen

15. Karen Gerbrands

16. Joram van Klaveren

17. Marcial Hernandez

18. Willie Dille

19. Leon de Jong

20. Harm Beertema

21. James Sharpe

22. Wim Kortenoeven

23. Jhim van Bemmel

24. Andre Elissen

25. Ino van den Besselaar

26. Auke Zijlstra

27. Alexander Kops

28. Jasper van Koppen

29. Olav Spierings

30. Edgar Mulder

31. Vicky Maeijer

32. Arjan Brogt

33. Marjolein Faber

34. Marissa Visser

35. Marc van den Berg

36. Monica Nunes

37. Vincent van Haaren

38. Pascal Romeijn

39. Marjolein van de Waal

40. René Eekhuis

41. Ron Dubbelman

42. Toon van Dijk

43. Machiel de Graaf

44. Arnoud van Doorn

45. Laurens van Delft

46. Menno Ludriks

47. Chris van der Helm

48. Barry Madlener

49. Gom van Strien

Aanvankelijk zag de lijst er zo uit:

1. Geert Wilders

Geboortedatum: 06-09-1963

Bio: Lijsttrekker en fractievoorzitter. Kamerlid sinds 1998. Oprichter van de GroepWilders in 2004. Geert Wilders is uitgegroeid tot het boegbeeld van de internationale anti-jihadbeweging. Speerpunten voor hem zijn het tegengaan van de islamisering van Nederland en een eind maken aan de miljardenverslindende massa-immigratie. Onder zijn leiding probeert de PVV het gat te dichten tussen wat de burgers van Nederland vinden en waar Den Haag zich mee bezighoudt.

2. Fleur Agema

Geboortedatum: 16-09-1976

Bio: Kamerlid en vice-fractievoorzitter. Voorvechter van betere zorg voor onze ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Veelvuldig steller van Kamervragen. Van alle vrouwen in de Tweede Kamer is zij degene met de meeste spreektijd. Zij zegt: “Geen ondervoeding, uitdroging, doorligwonden en 24 uurs-luiers meer. Geef de zorg terug aan de zorgmedewerkers en hun patiënten.”

3. Lilian Helder

Geboortedatum: 30-05-1973

Bio: De hoogste binnenkomer op de lijst. Advocaat uit Limburg. “De straffen in ons land zijn bedroevend laag, criminelen staan zo weer op straat! Zwaardere straffen dus. TBS moet worden afgeschaft.”

4. Raymond de Roon

Geboortedatum: 01-09-1952

Bio: Kamerlid en fractieleider in Almere. Woordvoerder in de Kamer voor justitie, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Voormalig advocaat-generaal bij het Amsterdamse Gerechtshof. Hij zet zich ervoor in dat criminele vreemdelingen na het uitzitten van hun straf Nederland definitief verlaten. Het kraken moet worden verboden. Volgens de Roon moeten gevangenissen een stuk soberder.

5. Gidi Markuszower (heeft zich teruggetrokken)

Geboortedatum: 27-10-1977

Bio: De tweede hoogste binnenkomer op de lijst. Ondernemer, studeerde Internationaal en Privaat Recht en Internationaal terrorisme. Hij is ervan overtuigd dat met een grote Partij voor de Vrijheid, Nederland echt vooruit kan. “Er zijn momenten in de geschiedenis dat wij ons moeten realiseren dat de vrijheid die wij hier genieten duur bevochten is. We hebben onze vrijheid niet cadeau gekregen. Dat lijken we soms te vergeten.”

6. Martin Bosma

Geboortedatum: 16-07-1964

Bio: Fractiesecretaris en Kamerlid. Hij is woordvoerder onderwijs, cultuur, media, homoemancipatie, kinderopvang en sociale zaken. Bosma studeerde politicologie en sociologie in Amsterdam en New York. Twintig jaar journalist, onder andere voor CNN, RTL New York, het NOS Journaal en Veronica NieuwsRadio. Hij sloot zich in 2004 als eerste aan bij de GroepWilders.

7. Sietse Fritsma

Geboortedatum: 31-03-1972

Bio: Kamerlid, woordvoerder islamisering en massa-immigratie. Tevens is hij fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. Auteur van De immigratieramp van Nederland. Fritsma werkte jarenlang voor de immigratiedienst IND. Daar zag hij hoe de immigratiesluizen wagenwijd openstaan. Zijn motto blijft: “We gaan de gevestigde politiek helemaal gek maken!”

8. Teun van Dijck

Geboortedatum: 13-03-1963

Bio: Kamerlid, woordvoerder Financiën en AOW. Hij bestrijdt de bizarre bonussen in het bedrijfsleven, de hoge belastingen en de socialistische spilzucht. Van Dijck vindt dat de overheid eerst maar in het zijn eigen vet moet snijden. Dus stoppen met de linkse hobby’s. De burger moet worden gespaard. De AOW-leeftijd blijft natuurlijk op 65 jaar.

9. Mellony van Hemert (heeft zich teruggetrokken)

Geboortedatum: 24-03-1981

Bio: Psycholoog/gezinstherapeut. “Met de PVV wil ik mij inzetten voor een veel betere jeugdzorg. Nu is er veel te veel versnipperd beleid waarbij jongeren tussen wal en schip belanden. Kindermishandeling moet keihard bestreden worden.”

10. Louis Bontes

Geboortedatum: 28-02-1956

Bio: Europarlementariër. Voormalig politieagent in de oude wijken van Rotterdam. Hij kent deze stad op zijn duimpje en weet hoe belangrijk veiligheid is. Voordat hij bij de politie kwam was hij voorman op scheepswerven in de Rijnmond. Aan het eind van zijn politiecarriere was hij districtscommandant, verantwoordelijk voor de industriële veiligheid in het haven- en industriegebied van Rotterdam. Wetten moeten worden nageleefd, zegt hij. ‘Gedogen’ komt in zijn woordenboek niet voor.

11. Dion Graus

Geboortedatum: 19-03-1967

Bio: Kamerlid, woordvoerder LNV en economische zaken. Is daarnaast lid van de parlementaire onderzoekscommissie De Wit. Hij strijdt zijn hele leven al tegen dierenmishandeling. Graus maakte op de Limburgse televisie het dierenprogramma Beesten met Dion. Hij pleit voor zware straffen voor dierenmishandelaars. Ook wil hij dierenrechten in de Grondwet. Graus is initiatiefnemer van het alarmnummer voor dieren en van de dierenpolitie.

12. Richard de Mos

Geboortedatum: 05-05-1976

Bio: Kamerlid. Voormalig onderwijzer en schoolhoofd in de moeilijkste wijken van Den Haag. Woordvoerder op het gebied van verkeer, milieu, jeugd en sport. Hij zette ook het klimaatdebat op de kaart. “Al Gore komt met onbewezen theorieën waar de Nederlandse regering als een lammetje achteraan loopt – terwijl het ons wel miljarden kost.” De kilometerheffing kan wat hem betreft snel vergeten worden; liever geen spionagekastjes in onze auto’s.

13. Hero Brinkman

Geboortedatum: 29-12-1964

Bio: Kamerlid. Woordvoerder politie, Antillen en defensie. Hij werkte 20 jaar voor de politie Amsterdam. Brinkman was onder andere buurtregisseur in Oud-West, de wijk van de radicale Al-Tawheed-moskee. Hij stelt vast dat de politie veel te veel binnen zit. Wat hem betreft moeten agenten vooral de straat op. Het tuig moet weer angst hebben voor de politie, zegt Brinkman. De grotendeels corrupte Antillen moeten wat hem betreft maar eens op eigen benen leren staan.

14. Eric Lucassen

Geboortedatum: 12-11-1974

Bio: Voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht, nu docent digitale muziekproductie. “De afgelopen jaren is mij steeds duidelijker geworden dat democratie en vrijheid veel dichter bij huis bevochten moet worden. Hier, in ons eigen land.”

15. Roland van Vliet

Geboortedatum: 25-11-1969

Bio: Is als fiscaal jurist 16 jaar actief als belastingadviseur, fiscaal bankier en bedrijfsfiscalist. “Het belastingstelsel van Nederland is nog steeds te ingewikkeld. Ondernemers en burgers worden daar horendol van. We kunnen het niet alleen leuker maken, maar ook nog gemakkelijker!”

16. Johan Driessen

Geboortedatum: 04-06-1981

Bio: Voormalig advocaat, nu actief voor de Kamerfractie. “Door opvolgende regeringen is er 115 miljard euro aan Nederlands belastinggeld weggegeven aan ontwikkelingshulp. Dat is een bizar bedrag. Het is wel mooi geweest. Ik zou deze peperdure linkse hobby graag fileren.”

17. Karen Gerbrands

Geboortedatum: 29-08-1967

Bio: Zorgspecialist. Zij werkte 15 jaar als verpleegkundige – van de thuiszorg en ziekenhuiszorg tot in de gevangenis in Scheveningen. Zij weet van binnenuit: “Mensen in de zorg werken er met hun hele hart en ziel. Toch is de zorg ernstig verschraald. Ik wil dat de zorg zo goed wordt dat ik mijn eigen moeder weer in een verpleeghuis durf te laten wonen.” Gemeenteraadslid in Den Haag, actief voor de Kamerfractie.

18. Joram van Klaveren

Geboortedatum: 23-01-1979

Bio: Gaf zijn baan als leraar op om actief te worden als beleidsmedewerker OCW en Sociale Zaken bij de Kamerfractie. “Jeugdbendes, wapenbezit, geweld en loverboys teisteren ons onderwijs. Een meldingsplicht voor schoolbesturen bij geweld en een harde aanpak van loverboys moet zorgen voor veiligere scholen. Goede scholen zijn veilige scholen.”

19. Marcial Hernandez

Geboortedatum: 20-04-1974

Bio: Majoor bij de Koninklijke Landmacht. “De mannen en vrouwen van de krijgsmacht die onder moeilijke omstandigheden hun werk doen verdienen respect. Ik wil juist voor hen opkomen. De mensen in uniform verdienen onze waardering.”

20. Willie Dille

Geboortedatum: 02-06-1965

Bio: Al 25 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Gemeenteraadslid in Den Haag. “Geef gehandicapten de zorg die zij nodig hebben en de aandacht die ze verdienen. Dat kan zo veel beter in ons land. Minder managers, meer zorgverleners.”

21. Leon de Jong

Geboortedatum: 31-08-1982

Bio: Actief in de muziekindustrie, maar politiek is zijn ware passie. Hij heeft daarbij oog voor de mensen die de toekomst van Nederland vormen. “Wachtlijsten mogen niet voorkomen in de jeugdzorg. Onze kinderen, onze jongeren, onze jeugd, kortom onze toekomst moet weer de aandacht krijgen die het verdient.”

22. Harm Beertema

Geboortedatum: 09-03-1952

Bio: Al 32 jaar leraar Nederlands op een MBO in Rotterdam-Zuid. Bestuurslid en medeoprichter van Beter Onderwijs Nederland, de organisatie die een steen gooide in de vijver van onderwijsland. Hij zag het onderwijs voor zijn ogen achteruit gaan en wil het tij keren. “Wat ik gedaan heb voor BON wil ik nu doen voor de PVV. Dat betekent me ervoor inzetten dat de overheid volledig zijn verantwoordelijkheid neemt voor het onderwijs.”

23. James Sharpe

Geboortedatum: 09-11-1962

Bio: Bedrijfseconoom. Oud-topsporter en oud-Nederlands recordhouder horden. Sharpe heeft 20 jaar ervaring in de telecom-industrie in verschillende executive posities. Hij snapt niet dat veel allochtonen hindernissen niet nemen. “Een migrant dient zich aan te passen aan het land waar hij bewust voor gekozen heeft. Pas dan kun je je ook thuis voelen, dat heb ik zelf ook zo ervaren.”

24. Wim Kortenoeven

Geboortedatum:29-05-1955

Bio: Midden-Oostenspecialist. Kortenoeven is al tien jaar verbonden aan het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Hij schreef een groot aantal artikelen en boeken over de jihad tegen Israel, waaronder het standaardwerk De Kern van de Zaak. “Mijn inzet: het stoppen en terugdraaien van de islamisering van Nederland zodat ons land weer leefbaar wordt. Israel is onze eerste verdedigingslinie.”

25. Jhim van Bemmel

Geboortedatum: 15-11-1959

Bio: Ondernemer. Hij wordt gek van de rompslomp die de overheid oplegt. “Ondernemers moeten weer ondernemen en geen formulieren invullen. Uitgangspunt moet zijn lagere belastingen en een kleinere overheid die zich richt op haar kerntaken.”

26. André Elissen

Geboortedatum: 12-02-1960

Bio: Hij werkte 32 jaar voor politie, Justitie, Binnenlandse Zaken, EU en de Verenigde Naties. “Ik wil mij inzetten voor veiligheid, aanpak criminaliteit, opsporing, vervolging en professionaliteit van het openbaar bestuur.”

27. Ino van den Besselaar

Geboortedatum: 14-11-1948

Bio: Specialist op het gebied van sociaal beleid. Hij werkte 11 jaar bij het ministerie van Sociale Zaken en 20 jaar in de bouw als secretaris Sociale Zaken. “De PVV is de partij met een hart voor de mensen die het niet cadeau krijgen. Opkomen voor mensen die extra steun verdienen is wat ik wil.”

28. Auke Zijlstra

Geboortedatum: 01-11-1964

Bio: Topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij studeerde economie en bestuurlijke informatiekunde. Hij zegt: “Burgers moeten veel meer te zeggen krijgen over hun eigen land. Ik pleit voor een radicale democratisering van Nederland. Dus veel meer referenda en een gekozen burgemeester.”

29. Alexander Kops

Geboortdatum: 23-11-1984

Bio: Docent Duits aan een middelbare school, studeerde Islamologie. Hij maakt zich zorgen om de islamisering van ons land; de teloorgang van onze cultuur gaat hem aan het hart. Ook stoort hij zich aan de vaak te lage straffen die criminelen opgelegd krijgen.

30. Jasper van Koppen

Geboortedatum: 08-10-1978

Bio: Voormalig officier der Infanterie bij de Koninklijke Landmacht. In uniform actief in Irak en Afghanistan. Hij studeerde politicologie. “Ik zet mij graag in voor een beter werkend defensieapparaat, veiligheid in Nederland maar ook voor zieken, gewonden, gehandicapten en bejaarden.”

31. Olav Spierings

Geboortedatum: 17-04-1984

Bio: Bijna afgestudeerd tandarts. “Door de islamisering van Nederland duikelen de verworvenheden op het gebied van vrouwen- en homo-emancipatie twee keer zo snel naar beneden als waarmee ze de afgelopen decennia verkregen zijn. Dat ga ik met de PVV keren. Homo’s moeten weer veilig over straat kunnen.”

32. Edgar Mulder

Geboortedatum: 22-11-1961

Bio: Al 25 jaar werkzaam in commerciële functies, maar hij wil nu de politiek in. Hij is er klaar mee. “Je had in de jaren ’70 in feite slechts twee mogelijkheden. Of je werd links of je hield je mond. Met de PVV wil ik een rechtse ruggengraat opbouwen van betrokken burgers die zich willen inzetten voor Nederland.”

33. Vicky Maeijer

Geboortedatum: 07-09-1986

Bio: Jurist voor de Kamerfractie en de PVV-delegatie in Brussel. “Nederland moet veiliger. Criminelen worden wat mij betreft keihard aangepakt. Zo komt het vertrouwen in het rechtssysteem weer terug. Daarnaast wil ik me hard maken voor een kleinere Europese Unie, stop met het bouwen aan de Europese superstaat!”

34. Arjan Brogt

Geboortedatum: 18-08-1982

Bio: Zelfstandig ondernemer. Hij ergert zich dood aan de files en vindt dat de overheid extra wegen moet aanleggen. Rekeningrijden is geen oplossing, vindt hij.

35. Marjolein Faber

Geboortedatum: 16-06-1960

Bio: Teamleider systeeminformatie en incidentmanagement. “Ik vind het erg dat een mooi land als Nederland bergafwaarts gaat door wanbestuur, terwijl er een grote groep Nederlanders is die dit anders wil. Ik wil dat mijn kinderen ook in een vrij Nederland kunnen leven. Ik wil me volledig inzetten voor de PVV.”

36. Marissa Visser

Geboortedatum: 28-09-1962

Bio:Voormalig ondernemer. Gemeenteraadslid in Almere. Zij zegt: “Werken moet weer lonen. Het ontslagrecht mag niet worden versoepeld en geef oudere werknemers een kans”.

37. Marc van den Berg

Plaats: 08-08-1974

Bio: Leraar Engels op een MBO in Rotterdam. Hem hoef je niet te vertellen wat er aan de hand is in Nederland. Hij ziet de verpaupering elke dag om zich heen slaan. In het onderwijs ziet hij te veel managers en veel te weinig leraren. De mega-scholen mogen wat hem betreft terug naar de menselijke maat.

38. Monica Nunes

Plaats: 02-08-1969

Bio: Operatieverpleegkundige die al sinds 1992 in de zorg werkt. “De marktwerking in de zorg is een drama. Enkele jaren geleden mochten wij nog 90 minuten doen over een heupoperatie, nu moet dat gebeuren binnen 35 minuten! Waar houdt dit op!”

39. Vincent van Haaren

Geboortedatum: 30-12-1953

Bio: Zelfstandig ondernemer in de bouw. “Alle discussies over ‘kenniseconomie’ zijn lachwekkend aangezien we niet eens in staat zijn onze kinderen de meest basale vaardigheden zoals reken- en taalvaardigheid bij te brengen.”

40. Pascal Romeijn

Geboortedatum: 01-06-1983

Bio: Docent Duits, studeerde islamologie. “De belastingbetaler draait op voor de vaak overbodige service en luxe in gevangenissen terwijl ouderen in verzorgingshuizen het met veel minder moeten doen. Dit is de wereld op zijn kop”.

41. Marjolein van de Waal

Geboortedatum: 29-10-1985

Bio: Studeerde rechten en is werkzaam bij de Kamerfractie. “Komende uit een klein stadje, heb ik meegemaakt hoe massa-immigratie en islamisering een kleine gemeenschap hebben ontwricht en veranderd. Ik wil het mooie Nederland van mijn grootouders behouden voor onze kinderen en kleinkinderen.”

42. René Eekhuis

Geboortedatum: 01-11-1954

Bio: Zelfstandig ondernemer. Eekhuis werd bekend omdat hij als organisator van kindervakantieweken ontslagen dreigt te worden door Humanitas. Dit als gemeenteraadslid in Almere.

43. Ron Dubbelman

Geboortedatum: 30-09-1970

Bio: Hoofd administratie en financiën bij grote schuldhulpverlener. Gemeenteraadslid in Almere. “Namens de PVV wil ik me inzetten voor lastenverlaging en minder administratieve rompslomp. De hoge uitgaven voor kunst en cultuur, ontwikkelingshulp en Europa zijn belachelijk. Verbeter liever de zorg voor ouderen en gehandicapten!”

44. Toon van Dijk

Geboortedatum: 27-01-1968

Bio: Advocaat en de tweede man van de PVV-fractie in Almere. “Ik wil een vrij en veilig land voor onze kinderen en zet me daarom volledig in voor de PVV.”

45. Machiel de Graaf

Geboortedatum: 26-06-1969

Bio: De tweede man van de fractie in de Haagse gemeenteraadslid. Korfballer en telg uit een Scheveningse vissersfamilie. Hij zet zich in voor de PVV- fractie omdat “onze vrijheden door de heersende elite maar al te makkelijk bij het grof vuil worden gezet.”

46. Arnoud van Doorn

Geboortedatum: 18-03-1966

Bio: Actief in de jeugdhulpverlening. Gemeenteraadslid in Den Haag. “Veiligheid is voor mij het belangrijkste thema. Er is geen tijd te verliezen om orde op zaken te stellen in Nederland.”

47. Laurens van Delft

Geboortedatum: 04-12-1982

Bio: Voorlichter van de PVV-fractie in Brussel. Hij studeerde media en informatie-management. Na een jaar Brussel kan hij zelf vaststellen: “De EU functioneert slecht. De PVV wil niet nog meer bevoegdheden kwijt aan Brussel maar haalt deze juist terug. Het zogenaamde Europees parlement heeft eigenlijk niets te zeggen.”

48. Menno Ludriks

Geboortedatum: 27-08-1982

Bio: Actief in Brussel voor de PVV. Hij studeerde European studies. “De EU is te ver doorgeslagen. Het wordt tijd dat de macht terugkeert naar Nederland. Geen verdere uitbreiding van de EU meer. Turkije is al helemaal niet welkom.”

 49. Chris van der Helm

Geboortedatum: 31-01-1987

Bio: Inwoner van de Haagse Schilderwijk, medewerker van de Haagse gemeenteraadsfractie en net afgestudeerd. “Ik ondervind elke dag aan den lijve de verloedering die de massa- immigratie en islamisering met zich meebrengt. Geen enkele andere partij heeft oog voor wat op straat gebeurt.”

50. Gom van Strien

Geboortedatum: 10-06-1951

Bio: Onze ridderlijke lijstduwer. Last, maar zeker niet least. Van Strien is voormalig directeur van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en algemeen directeur van de Universiteit Utrecht Holding. Hij is ridder in de Orde van Oranje Nassau. “De groei van het aantal beleidsambtenaren dient resoluut omgebogen te worden in krimp. Stimuleer de economie, maar niet door middel van onrendabele subsidies.”

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Kamerverkiezingen 2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s