Kans op Zeeuwse D66’ers in de Kamer heel klein

Tenzij de leden de lijst nog helemaal omgooien, komen er voor D66 komende periode geen Zeeuwen in de Tweede Kamer. Weliswaar zijn Ton Veraart uit Vlissingen en Pieter Romijn uit Kloetinge kandidaat, maar op de lijst van 25 komen ze niet voor. Dus zijn ze vrijwel kansloos.

Tot en met 5 april kunnen leden op de kandidaten stemmen. Op basis van die stemming komen kandidaten al dan niet op een verkiesbare plek te staan. De kandidaten presenteren zich morgenavond in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
Veraart is dertig jaar D66’ er met bestuurlijke en politieke ervaring, geeft hij als toelichting op zijn kandidatuur. Veraart en Romijn moeten dus flink gaan lobbyen willen ze enige kans maken.

De beide Zeeuwse kandidaten op een rij (de profielen zoals ze zijn opgenomen in de groslijst van D66):

Veraart, Ton

Woonplaats Vlissingen
Geboortedatum 9 februari 1959
Beroep of maatschappelijke functie
Directeur/eigenaar bedrijf in de commerciële dienstverlening

Huidige functie binnen D66
n.v.t.

Vroegere functies binnen of namens D66
1980-1990 Diverse functies in afdelingsbesturen en regiobestuur
1990-1994 Gemeenteraadslid Vlissingen
1994-1998 Fractievoorzitter gemeenteraad Vlissingen
1998-1999 Gemeenteraadslid Vlissingen
2001-2004 Lid van de landelijke adviesraad

Andere maatschappelijke functie
– Bestuurslid woningbouwvereniging
– Bestuurslid werkgevers- en brancheorganisaties
– Lid raad van toezicht ROC Zeeland
– Voorzitter/bestuurslid diverse culturele en welzijnsinstellingen
– Bestuurslid diverse (sport)verenigingen

Voorkeur voor de volgende beleidsonderdelen
Economie, verkeer/vervoer, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, onderwijs, cultuur

Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke?
Nee

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?
Nee

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Nee
Toelichting 

Al dertig jaar D66’er met bestuurlijke en politieke ervaring, met contacten in de meest uiteenlopende groeperingen en de motivatie om volksvertegenwoordiger te worden. Ondernemend, optimistisch, onafhankelijk, onderzoekend, onbeschroomd, overtuigend; naast maatschappelijke betrokkenheid ook een zakelijke achtergrond.

Romijn, Pieter
Woonplaats Kloetinge
Geboortedatum 24 mei 1957
Beroep of maatschappelijk functie
Civiel ingenieur. Adviseur management, bouw- en civiele techniek. ZZP.
Docent exacte vakken. Lid gemeenteraad Goes.

Huidige functie binnen D66
2005-heden Lid Regiobestuur D66Zeeland
2006-heden Werkgroep Dualisme GR-Goes
2010-heden Gemeenteraadslid in Goes, fractievoorzitter

Vroegere functies binnen D66
2004-2010 Lid steunfractie in Goes
2006-heden Lid GR-commissies in Goes, campagnecoördinator/medewerker GR2006; PS2007; GR2010
2006 Lijstduwer TK-verkiezingen
2008 Campagnevoerder voor Water Natuurlijk in Waterschap Zeeuwse Eilanden

Andere maatschappelijke functies
Tot 2006 Bestuur Kiwanisclub Goes-de Bevelanden
1991-heden Coach Goese Roeivereniging Scaldis
2008-heden Lid Koor voor lichte muziek A58

Voorkeur voor de volgende beleidsonderdelen
Organisatie van bestuur; bouwen, wonen & werken; verkeer & ruimtelijke ontwikkeling; onderwijs; economie, infrastructuur, energie en milieu.

Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke?
Nee

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?
Ja, gemeenteraad Goes

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Waterschap Zeeuwse Eilanden: op kandidatenlijst Water Natuurlijk, plaats 6
Toelichting

Pleidooi voor meer technische kennis in het parlement
In het profiel voor de Tweede Kamerfractie is aangegeven, dat gezocht wordt naar een breed spectrum aan achtergronden, ervaringen en kennis. Graag wil ik mijn bijdrage aanbieden als specialist met bèta-kennis. Technische kennis is onontbeerlijk om mee te kunnen praten en oordelen over innovatie, ruimtelijke ordening, energie, infrastructuur, ICT, verkeer en vervoer, veiligheid, onderwijs in techniek en exacte vakken, R&D enzovoort.

Mijn speerpunten:
Investeer in duurzame energie.
Nederland heeft de kans om een voortrekkersrol op het gebied van energie in te nemen. Investeringen moeten gericht zijn op het benutten van door de zon geleverde energie. Hoe eerder we daarmee beginnen hoe beter. Aardolie kan beter hoogwaardig worden ingezet.
Waardering voor techniek is peiler voor het onderwijs.
Nederland streeft naar goed opgeleide mensen. Het is frappant dat in een technisch hoogwaardig land zo weinig waardering is voor techniek. Geen wonder dat steeds minder jongeren kiezen voor die richting. Talenten blijven daardoor onbenut. Er moet een positieve omslag in het denken over de technische prestaties in onze maatschappij komen.
Ruimtelijke ordening vereist meer visie.
De regie over de openbare ruimte is versnipperd. De landelijke overheid moet weer grootschalige keuzes durven maken, gericht op duurzame ontwikkeling. Dat kun je niet aan marktpartijen overlaten. Een goede mix van wonen, werken, infrastructuur, landschap, verkeer en vervoer is de basis voor een stabiele economie.
Preventiebeleid na ongevallen.
Juridische en verzekeringstechnische angst samen met de media-aandacht belemmeren een goede risico-rapportage. Veiligheid en risico zijn twee zijden van dezelfde medaille. Het
individu zal bewust moeten worden gemaakt van zijn eigen rol daarin. 100% veiligheid is niet te garanderen.
Ouderen uit het verdomhoekje
Vergrijzing is geen blok aan het been, maar een schitterend toekomstperspectief. Actieve ouderen willen graag een betaald of vrijwillig steentje bijdragen aan de samenleving. Geef hen die vrijheid en waardeer het.

Op de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat ook Ronald van der Zwart uit Nieuwerkerk. De oud-secretaris van D66 Schouwen-Duiveland is echter onverkiesbaar, blijkt uit de lijst.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Kamerverkiezingen 2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s