Krokodillentranen over ontpoldering

Protestbord in Hedwigepolder

Nee, natuurlijk vond Ad Koppejan mijn analyse in de PZC van vandaag (en de uitgebreide versie op dit weblog) niet leuk. Als ik aan hem vraag hoe thuis wordt meegeleefd, antwoordt hij gevat: “Je bedoelt hoe er wordt gereageerd als jij weer eens een stukje hebt geschreven?” We verschillen van inzicht. Hij vindt dat hij een oprechte strijd voert. Ik heb mijn vraagtekens.

Van rancune is geen sprake. En dat is maar goed ook. Een enkeling belt me in de loop van de dag op en klaagt: je pakt Koppejan wel erg hard aan, dat verdient hij niet. Onzin denk ik dan, had Koppejan maar geen Kamerlid moeten worden. Ik ben erbij als Koppejan succes heeft, net zo goed als ik erbij moet zijn om te beschrijven dat hij bakzeil haalt. Alleen beschrijven is niet genoeg. Ik vind dat ik ook moet uitleggen wat er in Den Haag gebeurt.

Belangrijk is wel om één ding in het oog te houden: ik analyseer wat er gebeurt met de politicus Ad Koppejan. Ik speel niet op de mens Koppejan. Want ik zie ook wel dat het een persoonlijk drama is. Hij geeft dat ook ruiterlijk toe. “Ik heb gestreden en verloren.”

Wij verschillen van inzicht. Hij vindt dat een politicus tot het laatste moment moet vasthouden aan zijn standpunt, los van wat er in de politieke wereld om je heen ook gebeurt. Ik vind dat je met die politieke arena rekening hebt te houden. Je begint als Kamerlid niets als je geen meerderheid weet te behalen. Populair gezegd: zonder steun van de Kamer voer je een show op voor de bühne.

Door zo vast te houden als hij heeft gedaan, heeft hij de zaak niet gered (de polder gaat onder water), heeft hij politieke schrammen opgelopen en de hoon van een groot deel van de Kamer over zich heen geroepen.

Wanneer dien je de zaak? Hij noemt het vandaag in een gesprek met mij ‘oude politiek’ om je standpunt te veranderen als de politieke arena dat vereist. Ik noem dat politiek realisme, ten einde je doel op langere termijn te bereiken. Hard doorlopen op een doodlopende weg heeft geen zin. De Haagse politieke mores kan hard zijn. Ook al blijft hij zeggen ‘ontpolderen nee’, heeft zijn fractie ingestemd met het onder water zetten van de Hedwige.

Boeiend is dat Koppejan nu wel hard roept tegen ontpolderen te zijn. Maar hij heeft eerder wel met het onder water zetten ingestemd. Hij redeneerde anders toen de Scheldeverdragen bij de Kamer voorlagen (de ontpoldering van de Hedwige staat letterlijk in de verdragen die Nederland en België met elkaar hebben gesloten ). Toen vond hij wel dat hij rekening moest houden met de politieke verhoudingen en zette hij zijn principe van niet ontpolderen even over boord.

Het enige Zeeuwse Kamerlid dat dat niet heeft gedaan is senator Kees Slager (SP). Het Eerste Kamerlid heeft de discussie altijd zuiver gevoerd. Als je uit principe tegen ontpoldering bent, dan kan je ook niet met droge ogen instemmen met de Scheldeverdragen.

Koppejan deed dat wel, om daarna een verbeten strijd te voeren om te repareren wat al was besloten. Huilt hij nu krokodillentranen of niet? Ik vind van wel.

Eén ding moet ik wel toegeven: de Tweede Kamer wil in het voorjaar wel praten over hoe de natuur in de Westerschelde moet worden beschermd. Koppejan zei vanmiddag dat hij hoopt ‘zo’n discussie als over de Hedwige’ nooit meer mee te maken. Misschien dat hij in het vervolg een kans krijgt om verdere ontpoldering te voorkomen.

Advertenties

4 reacties

Opgeslagen onder Analyse

4 Reacties op “Krokodillentranen over ontpoldering

  1. RenéSchrier

    Die verdragen tussen Nederland en België dat zijn toch diezelfde ‘historische’ verdragen waar mevrouw Karla Peijs als minister haar handtekeningen onder zette?

  2. Chapeau! Duidelijke analyse.

  3. Hopelijk maakt Koppejan zich nu ook sterk in de strijd tegen de WCT. Want als die grootschalige natuurvernietiging doorgaat zal er als compensatie ook weer ontpolderd worden. Nog steeds is zijn partij (CDA) voor deze onnodige vernietiging en kiezen zij nog steeds niet voor duurzaam ruimtegebruik wat wel degelijk mogelijk is bij realisatie van de VCT. Het scheelt maar een letter, maar het is een wereld van verschil. In ieder geval een ontwikkeling die in de toekomst nog bij te sturen valt wat bij de WCT onmogelijk is, dit monstrum wordt ineens gerealiseerd en in onherstelbaar vernietigend voor het onvervangbare Kalootstrand.
    Geen vernietiging, maar juist herstel en uitbreiding van estuariene natuur, ook in het middengebied van de Schelde is het streven binnen de Natura 2000 gebieden. Dus geen buitendijkse uitbreiding van de haven, beter voor Zeeland en de natuur van de Westerschelde!

  4. F.H. jansen.

    De politiek snapt niet waarom mensen niet bij de politiek betrokken zijn. Als je naar het stemgedrag kijkt van meneer koppejan dan zakt je broek af mee stemmen en dan roepen dat je tegen ontpolderen bent. Hoe geloofwaardig ben je dan nog. Mijn persoonlijke mening is altijd geweest ze liegen en bedriegen en het komt weer uit. Ontpolderen is belachelijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s