De tunnel-deal in detail

‘Deal’ moeten Wouter, Toine, Tin en Camiel in koor hebben geroepen. Ik ben er niet bij geweest, maar denk wel dat de dames Bos en Poppelaars nachten, en zelfs hele weekenden gek werden van dat W-woord. Een kniesoor die daar nu nog op let. Het is rond. Zeeland heeft het voor elkaar en krijgt zijn Sluiskiltunnel. Maar hoe ziet die deal er dan uit?

– De Provincie Zeeland koopt de 95,4% aandelen NV Westerscheldetunnel van het Rijk voor een bedrag van € 970.749.429. Deze overnamesom is zo bepaald dat het Rijk precies het door haar geëiste rendement van 7,5% haalt over de periode waarin het Rijk de aandelen in haar bezit had. Daarbij wordt rekening gehouden met reeds ontvangen agio en dividend.

– Het Rijk (Ministerie van Verkeer & Waterstaat) heeft een verplichting tot het betalen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de NV WST (circa € 52 miljoen per jaar; prijspeil 2009). De Provincie neemt deze verplichting over en ontvangt hiervoor een afkoopsom van het Rijk van € 881.463.930 miljoen. Dit bedrag is bepaald door de netto contante waarde te bepalen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage die het Rijk aan de NV WST betaalt. Bij de bepaling van de netto contante waarde is gerekend met een rekenrente van 4,5% en een indexatie van 1,5%.

– Het verschil ad € 89.285.499 wordt daadwerkelijk per bank betaald door de Provincie Zeeland aan de notaris op 1 juli 2009 (leveringsdatum);

– Op 1 juli 2009 stort de notaris dit bedrag door naar het Rijk en is de Provincie Zeeland eigenaar geworden van 100% van de aandelen van de NV Westerscheldetunnel;

– De aandelen van de NV WST mogen niet zonder meer verkocht worden. Er geldt in principe een aanbiedingsplicht aan de Staat.

– In principe neemt de Provincie Zeeland met de koop van de aandelen alle risico’s over van de Staat, maar daarop gelden een aantal belangrijke uitzonderingen:

  1. Er loopt nog één grote financiële claim uit de bouwperiode genaamd indexclaim. Ordegrootte circa € 50 miljoen. Wanneer deze tegen alle verwachtingen in nog tot schade zou leiden wordt deze naar rato van de oude aandelenverhouding verdeeld tussen Staat en Provincie.
  2. Verandering van wet- of regelgeving met een zeer grote financiële consequentie voor de NV Westerscheldetunnel en daarmee indirect voor de Provincie Zeeland is reeds vastgelegd in de Totstandbrengingsovereenkomst.
  3. Daarboven heeft de Provincie Zeeland van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat vóór de ondertekening van de overeenkomst nog een brief ontvangen, waarin de toezegging is gedaan dat de invoering van kilometerheffing het recht tot tolheffing niet zal aantasten.
  4. De NV Westerscheldetunnel heeft alle verzekerbare risico’s verzekerd.
  5. Wanneer de premie van de verzekeringen extreem zou stijgen is een vangnetregeling voorzien die voorziet in een financiële bijdrage door de Staat.
  6. Wanneer er zich een niet verzekerbaar risico voordoet erkent de Staat haar primaire verantwoordelijkheid voor de maatregelen die het vervoer tussen de Westerschelde oevers mogelijk maken.
  7. Een buitengewone schade (groter dan € 20 miljoen) leidt tot bestuurlijk overleg.

Een aantal onvoorziene omstandigheden (te denken valt aan bijvoorbeeld een verborgen gebrek dat zich voordoet na de garantietermijn van de aannemer, dus na 2013) leidt tot bestuurlijk overleg.

Tot slot is in de overeenkomst vastgelegd op welke wijze de tunnel aan het einde van de exploitatieperiode door de NV WST zal worden overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarin is tevens voorzien een financiële verrekening van investeringen aan het einde van de exploitatieperiode die een economische levensduur hebben die langer is dan de exploitatieperiode.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s