Ontpolderen: hoofdpijndossier

Nog steeds is het wachten op de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Nijpels. Die deed onderzoek naar alternatieven voor het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder. Het was de laatste poging die minister Gerda Verburg (CDA, LNV) ondernam. Onder druk van de Kamer. Morgen (vrijdag 23 januari) zal het kabinet nog geen besluit nemen. Ondertussen organiseert de Kamer weer een hoorzitting.

En wel op 19 februari.  Behalve bekende Zeeuwse organisaties (ZLTO, Levende Delta) worden verschillende deskundigen uitgenodigd om hun visie op ontpolderen te geven. En dan? Tja, een zeer goede vraag.

Los van de vraag of je voor of tegen ontpolderen bent, is het zaak dat het kabinet snel een besluit neemt. Hoe zat dat ook alweer met dat ontpolderen? Dat kunt u kort nog even lezen in mijn analyse die ik voor de PZC van 29 december 2008 heb geschreven. 

Waarom het zo lang duurt? Bronnen rond het kabinet geven aan dat de opstelling van het Zeeuwse CDA-Kamerlid het lastig maakt. Koppejan is tegen ontpoldering, de eigen CDA-minister Verburg dik voorstander. Dat gaat moeilijk samen. Een kabinetscrisis zal er niet over uitbreken en dus is het masseren van de CDA-fractie in volle gang. Ook geven ingewijden aan dat premier Balkenende er als Zeeuw zelf moeite mee heeft om te besluiten de Hedwige te ontpolderen. Een kabinetsbesluit wordt overigens wel snel verwacht.

En de Tweede Kamer? Die is tegen. Maar het Kabinet wil niet met Vlaanderen praten over het aanpassen van de Scheldeverdragen.
Om het nog lastiger te maken, dreigt de Europese Commissie in december 2007 met strafmaatregelen als Nederland niet ontpoldert. Na een urenlang debat, keurt de Tweede Kamer de verdragen eind 2007 goed. Het kabinet zegt toe dat niet gedwongen wordt onteigend.
Om uit de impasse te komen, geeft minister Verburg (CDA, Landbouw) VVD-politicus Ed Nijpels de opdracht om te zoeken naar alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder.

Onder druk van de Eerste Kamer – ook tegen ontpoldering van de Hedwigepolder – geeft Verburg in juli ‘carte blanche’ aan Nijpels. Nu kan hij ook buiten de Westerschelde op zoek. Na die toezegging, keurt ook de Eerste Kamer de Scheldeverdragen goed.

Met het goedkeuren van de Scheldeverdragen geven beide Kamers hun wapens uit handen om de ontpoldering echt tegen te houden.

Want in die verdragen staat zwart op wit dat de Hedwigepolder moet worden ontpolderd. Daarvan afwijken betekent openbreken van het verdrag en opnieuw onderhandelen met Vlaanderen.

Protest tegen ontpolderen in 2006

Protest tegen ontpolderen in 2006

Wat is de hoorzitting op 19 februari dan waard? Het betekent in elk geval dat al die argumenten die overleg na overleg in Den Haag al zijn gewisseld, nog een keer voorbij zullen komen. De bijeenkomst is aangevraagd door de PvdA, al is dat duidelijk gebeurd in samenspraak met het CDA.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat het een manier is om Zeeuwen het idee te geven dat de Kamer er echt alles aan heeft gedaan om ontpoldering te voorkomen.

Welk besluit het ook wordt, het is zaak dat het kabinet rap de knoop doorhakt in dit hoofdpijndossier. Een knap politicus die de Hedwige nog weet te redden van ontpoldering. Daarna zou de Kamer er goed aan doen om geen krokodillentranen meer te huilen over een besluit dat hij zelf heeft genomen door de Scheldeverdragen goed te keuren.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Analyse

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s